מערכת אזעקה קווית לגילוי פריצה בבית

בעוד אשר במשרדים ובבתי עסק חלה חובת התקנת מערכת אזעקה קווית תקנית, בבתים פרטיים השיקול נתון בידי הדיירים. בפועל, חברות הביטוח לא יבטחו בית שעבר פריצה אלמלא מערכות המיגון. על מנת לזכות בשירות הביטוח, מעמידות החברות הנחיות סוקר לדייר, שעליו לדאוג כי ימולאו במערכת שהוא בוחר להתקין. הנחיות אלו מורות על הצבת גלאים, צופרים וחייגנים שקטים (נגד שוד) מסוגים שונים, כשכל רכיב חייב להיות תקני, בהתאם להנחיות מכון התקנים. לכן, מערכת אזעקה היא לא אמצעי חשמלי לרכישה בחנות מוצרי חשמל, אלא אך ורק מחברות ביטוח שעובדות עם הנחיות סוקר של חברות ביטוח.

קביעת תקינותה של מערכת האזעקה

זהות מערכת אזעקה קווית נקבעת בהתאם למערך החדרים בבית הלקוח. הבית נסרק על ידי מאפיינים מקצועיים מטעם חברת אבטחה מקצועית, שקובעת כמה גלאים יש להתקין בבית. כל גלאי מוגדר כאזור במערכת האזעקה. בחירת המערכת מתבצעת בהתאם לכמות האזורים שצוות האפיון קבע שהיא הנדרשת. לדוגמה, אם נקבע שהבית צריך להכיל 32 גלאים, תיבחר מערכת מדגם האנטר פרו 832. הספרה 8 מייצגת את כמות הגלאים שמחוברת על גבי הכרטיס האלקטרוני שמהווה את ליבת המערכת, והספרה 32 את סך כל הגלאים שניתן לחבר אליה. 24 מתוכם יחוברו על כרטיסים חיצוניים הנקראים מרחיבי אזורים, שישויכו לכרטיס המערכת בחיבור BUS. ומה יקרה אם נחבר מרחיבי אזורים עם יותר מ- 32 גלאים? לוח המקשים של המערכת לא ירשום את כולם והם לא יחוברו לחשמל. זו המשמעות של מגבלת כמות הגלאים במערכת.

הרכב אזורי ההגנה בבית הלקוח

כל אזור הגנה יכיל את הגלאי שלו ואת אמצעי תגובת המערכת הייחודי. בשונה מגלאים, שכל אחד מהם יכול לייצג אזור אחד בלבד, אמצעי תגובות מערכת יכולים להיות משויכים למספר אזורים. למשל, אם יש גלאי אינפרה אדום בחלון המטבח ויש גלאי אחר בחלון חדר הילדים, ניתן לשייך לשניהם את אותו צופר. לרוב, זה מה שקורה, גם כדי לחסוך חשמל וגם משום שיש חשיבות לכך שאותו אמצעי תגובה הוא שיעבוד בשני אזורים ומעלה. בדרך זו לצוות האבטחה יש הערכה טובה של מקום הימצאו של הפורץ והוא יוכל לכתר אותו בקלות. לכן, אזעקות לעולם לא ישויכו לגלאים שמרוחקים זה מזה, אלא רק כאלו שנמצאים במיקומים סמוכים.

אזורים מיוחדים

מערכת אזעקה קווית מכילה אזורים מיוחדים שכדאי להכיר. אם יש כספת בבית, מקובל להציב עליה גלאי מכלול כספת ולידו גלאי אינפרה אדום שיפעל לפניו, בשלב כניסת הפורץ לחדר הרגיש. בבית פרטי עם שער ודלת מקובל להציב 2 גלאי מגנט בשני אזורים שונים ולהגדיר אותם אזורים בהתניה. התניה מאד מקובלת בספרות האבטחה הביתית היא, למשל התניית מהירות: "אם הפורץ חלף על פני גלאי I (שער) והגיע לגלאי II (דלת) תוך פחות מ- Y שניות, הפעל אזעקה". הפורץ מנסה להערים על צוות האבטחה כשהוא פעיל ב- 2 אזורים מרוחקים. אם הצופר הייחודי להתניה הזו יפעל, השומרים ידעו שהפורץ נמצא בתווך שבין השער לבין הדלת.